Historie v kostce

 

Co bylo první: Pero nebo péro?

      První záznamy o perech využívající zásobník inkoustu pochází již z 10. století, ale prakticky se samozřejmě nejdříve začalo psát, dle našich dochovaných historických zdrojů, rákosovími pisátky do hliněných destišek. Tento způsob zápisu jako první použili Sumerové. Jsou zaznamenány různé pokusy o vytvoření psacího nástroje který by měl svůj vlastní inkoustový zásobník, většinou ale nedopadly nijak valně. Takovým větším zlomem se stalo používání ocelových per nebo-li perek, které se nasazovaly do násadky a namáčely se do kalamáře s inkoustem. To se stalo počátkem 19. století, kdy si na ně nechal udělat v roce 1808 patent angličan Bryan Donkin. Dnešní obdobou ocel. pera může být vnímáno redispero nebo-li kaligrafické pero, protože se po jeho vzoru namáčí do lahvičky s tuší (=klaigraf. inkoustem), ale jeho využití je výhradně pro umělecké účely při kreslení a perko jako takové to tedy rozhodně není. (Navíc i takovéhle kaligraf. pero může mít zásobník či být na speciální bombičky s kaligraf. inkoustem.)